17
مرکز تحقیقات مداخلات قلب و عروق
يکشنبه 6 اسفند 1396  |  English  |   |   | 
انتخاب وب سایت :

کت کنفرانسهای هفتگی گروه اینترونشنال کاردیولوژی مرکز را می توانید در سایت مرکز مداخلات قلبی و عروقی مرکز در قسمت فرمهای آموزشی و پژوهشی مشاهده فرماییدعنوان کت کنفرانس این هفته آبانماه 1393:

A 68 years-old woman with severe calcified lesion of left anterior descending artery