17
مرکز تحقیقات مداخلات قلب و عروق
دوشنبه 2 مهر 1397  |  English  |   |   | 
انتخاب وب سایت :

 اهداف

-                     توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علوم مربوط به بیماری های قلب و عروق

-                     انجام پژوهش های بنیادی پایه، اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی – درمانی

-                     تولید و نشر علم از طریق چاپ کتب و مقالات علمی

-                     تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه بیماری های قلب و عروق

-                     همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی ، آموزشی و اجرایی در سطوح بین المللی و داخل کشور