17
مرکز تحقیقات مداخلات قلب و عروق
دوشنبه 2 مهر 1397  |  English  |   |   | 
انتخاب وب سایت :

 

اعضای هیئت موسس مرکز

دکتر بصیری، دکتر ممتحن، دکتر عبدی ، دکتر صادقپور، دکتر بخشنده ، دکتر محبی، دکتر پیغمبری ، دکتر کیاور، دکتر معدنی، دکتر امکانجو، دکتر فاضلی فر

اعضای شورایعالی پژوهشی

دکتر بصیری، دکتر بیطرفان، دکتر زاهدمهر، دکتر صنعتی ، دکتر شاکریان ، دکتر کیانی ، دکتر فیروزی، دکتر معدنی ، دکتر مرتضائیان

 

جلسات شورایعالی پژوهشی:

دو هفته یکبار چهارشنبه ها ساعت 7:30الی 8 صبح