17
مرکز تحقیقات مداخلات قلب و عروق
دوشنبه 2 مهر 1397  |  English  |   |   | 
انتخاب وب سایت :
تابلوی اعلانات

کت کنفرانسهای هفتگی گروه اینترونشنال کاردیولوژی مرکز را می توانید در سایت مرکز مداخلات قلبی و عروقی مرکز در قسمت فرمهای آموزشی و پژوهشی مشاهده فرماییدعنوان کت کنفرانس این هفته آبانماه 1393:

A 68 years-old woman with severe calcified lesion of left anterior descending artery